Graviditet

Uppfinnarens förnamn: Jacob


Uppfinnarens förnamn: Jacob

Jacob

Uppfinningen av tvättmaskinDet är honom! Jacob Christian Schäffer, en tysk botaniker och lärare. En mekanisk modell som ersatte tvättkvinnorna.

Från den hebreiska "ya'aqob" som betyder "att Gud gynnar" firas namnet Jacob den 20 december.

Mer information om förnamnet Jacob