Opinionsundersökningar

Förkorta sommarsemestern, en bra idé?


För länge, skadligt för kontinuiteten i lärandet ... semesterernas varaktighet diskuteras. För en bättre balans mellan skolbarn rekommenderar styrkommittén för den nationella konferensen om skolrytmer att förkorta dem med två veckor. Och vad tror du? Ge oss din åsikt.

Tror du att sommarsemestern är för lång?

Oui.Non.

rösta

<Resultat>