Opinionsundersökningar

Tycker du att beteendet hos flickor och pojkar är lika?


För en studie som heter Junior Connect såg Ipsos Institute på skillnader i flickors och pojkers beteende med avseende på spel och leksaker. Och du, vad tycker du? Tycker du att deras beteenden är liknande? Ta vår undersökning.

Tycker du att beteendet hos flickor och pojkar är:

Ganska liknande Mer och mer lika med åldern Något annorlunda Olikt annorlunda med åldern

rösta

<Resultat>