Sjukdomar

Torsionsvrid


Det är en kirurgisk nödsituation. Aktiemarknaden blir brutalt mycket smärtsam, het, röd och har en volymökning. Kräkningen börjar dyka upp.
Insatsen måste ske så snabbt som möjligt.

Se sjukdomar kring barnets kön